Project Informatie

Op 16 maart 2016 heeft het toekomstatelier ‘Schone Lucht Route’ plaatsgevonden. Dit project is inmiddels afgerond. Lees hieronder het verslag.

Opdrachtgever van dit atelier was Cultuurpromotie Utrecht.

Project omschrijving

In het najaar, op 31 oktober 2016 bezoeken 15.000 mensen de Culturele Zondag ‘Win-Win’, waarbij nieuwe ondernemers grote en kleine oplossingen bieden voor een bereikbare, leefbare en gezonde stad. De verschillende locaties van deze culturele zondag worden met elkaar verbonden door een heuse Schone Lucht Route: een opvallende route door de binnenstad van Utrecht, waarin iedereen schone lucht kan ervaren. Hiermee willen we grensoverschrijdende luchtvervuiling in Utrecht te lijf gaan, medeveroorzaker van de stijging van de kans op long-, hart- en vaatziekten.

De Schone Lucht Route wordt een route waar vernieuwing, industrieel ontwerp, kunst, ondernemerschap, natuur, milieu, gezondheid en techniek samenkomen. Denk aan artistieke luchtverfrissers, innovatieve sculpturen, lucht meters, luchtzuiverende begroeiing, fiets marathons, voertuigen op zonne-energie en ga zo maar door. De Utrechtse binnenstad wordt daarmee de showcase van innovaties op het gebied van stedelijke luchtkwaliteit.

 

Tijdens het Toekomstatelier 16 maart verzamelde een enthousiaste groep mensen plannen en ideeën voor de Schone Lucht Route. Op basis van hun input heeft de organisatie van de Culturele Zondag een eerste aanzet kunnen  maken een Schone Lucht Route op 30 oktober. Deze zijn verder uitgewerkt in kleinere werkgroepen.

Zie hier de eerste aanzet van de Schone Lucht Route.

Meer informatie over de Culturele Zondag ‘Win-Win’ vindt u hier.

 

Project Afbeeldingen