Project Informatie

Op 30 juni 2015 werd het toekomstatelier ‘Sustainable Development Goals’ georganiseerd.

Initiatiefnemers van dit atelier waren de Gemeente Utrecht, Team 2015, Stedenband Utrecht León, Fair Trade Utrecht.

Project omschrijving

Utrecht en de rest van de wereld

In 2015 hebben de VN 17 mondiale doelen opgesteld die moeten leiden tot duurzame ontwikkeling. Dit zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen voor armoedebestrijding en ontwikkeling. Het is de bedoeling dat deze Sustainable Development Goals ook op een lokale schaal worden geïmplementeerd. De kunst is daarbij wel de internationale dimensie van de Sustainable Development Goals in beeld te houden, net als de internationale relaties die daarbij passen. Om te leren van andere steden, maar ook om successen te delen met de rest van de wereld. Ook Utrecht wil daaraan werken.

Tijdens het toekomstatelier vroegen we op verzoek van de Gemeente organisaties uit de stad hoe we gezamenlijk eerder behaalde successen op het gebied van duurzaamheid en internationale samenwerking kunnen versterken en meer met elkaar verbinden.

Uit de sessie kwam een groot aantal ideeen. Belangrijkste uitkomsten:

  • werk aan duidelijke, transparante productketens
  • organiseer een laagdrempelige publiekscampagne om de Sustainable Development Goals bekend en vertrouwd te maken
  • werk aan parterschappen: in Utrecht en mondiaal, met nadruk op win-win en wederkerigheid

 

Mede als gevolg van het toekomstatelier is er in Utrecht een verband Utrecht4GlobalGoals ontstaan en heeft de gemeenteraad in april 2016 een voorstel aangenomen om Utrecht uit te roepen tot Global Goals city.

Lees hier het verslag van dit toekomstatelier.

Zie hier de nota Utrecht Global Goals City; coalities voor internationale duurzame ontwikkeling.

 

Project Afbeeldingen